Pracovná ponuka

Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii sme nútení pristúpiť aj my k zápisu detí v tomto školskom roku prostredníctvom online prihlášky. Aby zápis prebehol čo najefektívnejšie, dovoľujeme si Vás požiadať otrpezlivosť a spoluprácu. Vyplňte, prosím prihlášku dôkladne a podľa skutočných údajov, ktoré sa budú kontrolovať pri vydávaní "Rozhodnutie o prijatí" na základe občianskeho preukazu zákonného zástupcu (rodič) a rodného listu dieťaťa.

Online prihlášky budeme prijímať do 30.4.2020. V prípade, že nemáte možnosť zapísať Vaše dieťa prostredníctvom online prihlášky, budeme Vám v škole k dispozícii dňa 28.4.2020 od 9:00 do 12:00 hodine cez hlavný vchod (vchod od sídliska, vátnica ZŠ). Prosím však, aby ste túto možnosť využívali v čo najmenšej miere.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať cez pracovné dni od 9:00 do 12:00 zástupkyňu pre I. stupeň alebo školskú psychologičku (kontakty nájdete na stránke školy).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: