Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

vyplnenie online prihlášky je povinná pre všetkých žiakov aj pre tých, ktorí mali minulý rok odklad. Online prihlášky budeme prijímať od 3. apríla 2023 do 18.apríla 2023. Deň pred Zápisom do 1. ročníka bude E-prihláška vypnutá. Zápis bude prebiehať v priestoroch našej školy za prítomnosti rodičov aj detí v termíne 20.4.2022 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny a 21.4.2022 v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny.

 

Presný časový harmonogram zápisu Vám bude zaslaný na Vašu emailovú adresu.

 

V prípade otázok k zápisu nás môžete kontaktovať cez pracovné dni od 9:00 do 14:00 hodiny.

Všetky kontakty nájdete na stránke školy: www.prikrizi.sk

 

Čo si treba so sebou priniest:

- Občiansky preukaz, rodný list dieťaťa

- Splnomocnenie (2x podpísané: matka splnomocňuje otca a naopak) - tlačivo je na našej stránke

- Žiadosť mimo obvod - tlačivo je na našej stránke

- Žiadosť o odklad (ak už máte správu z poradne, stačí priniesť jej kópiu a potvrdenie od detskej lekárky)

  tlačivo je na našej stránke

 

Údaje o žiakovi musia byť identické s rodným listom.

Adresa trvalého bydliska musí byť identická s adresou v občianskom preukaze (nahrať do prihlášky treba obidve strany občianskeho preukazu).

 

Pri vypĺňaní online prihlášky dodržiavajte prosím diakritiku a písanie malých a veľkých písmen. Údaje o žiakovi musia byť identické s rodným listom. Telefónne číslo píšte v tvare: 0901100100 bez medzier.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná Škola Pri kríži
   • miksikova@prikrizi.sk
   • 00421/2/6436 6942
   • Pri kríži 11 84102 Bratislava Slovakia
   • 36060917
   • 2021549695
   • Mgr. Iveta Mikšíková, miksikova@prikrizi.sk 0911227834
   • Mgr. Veronika Černáková, cernakova@prikrizi.sk 0911972541
   • RNDr. Iveta Šteliarová, steliarova@prikrizi.sk 0911972065
   • Mgr. Miriam Siposová, siposova@prikrizi.sk 0910211145
   • Beata Oškerová, oskerova@prikrizi.sk 0911972542
   • Mgr. Ingrid Tomaškovičová, tomaskovicova@prikrizi.sk 0911234665
   • 0910211155
   • Eva Syrovátková, syrovatkova@prikrizi.sk 0915859560
   • Riaditeľka školy: utorok: 14:00-15:00 Zástupkyňa pre I. stupeň: utorok, streda: 14:00-15:00 Zástupkyňa pre II. stupeň: pondelok, utorok: 14:00-15:00 Školský psychológ, kariérový poradca: utorok: 14:00-17:00 Učitelia: utorok: 14:00-15:30 Tajomníčka: pondelok, streda, štvrtok: 7:30-15:00 utorok: 7:30-17:00 piatok: 7:30-12:00
   • www.prikrizi.sk Na tejto stránke nájdete všetky tlačivá, žiadosti, oznamy a e-mailové adresy pedagógov.
  • Prihlásenie